น้ำหมึก Eco-Solvent สำหรับ DX-11

น้ำหมึก HD Eco-Solvent Ink ของ Inkman นํ้าหมึก Eco-Solvent คุณภาพสูง ออกแบบมาเฉพาะ
สำหรับ หัวพิมพ์ DX11 โดยเฉพาะใชคู้่กับ ICC Profile ของ Inkman เพื่อ โทนสีทีถูกต้อง
ลงบนวัสดุ พิมพ์ไดสวยงาม  บรรจุ 1 ลิตร/ขวด/สี

ราคา ขวดละ 1,200 บาท /ขวด/สี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

฿1,200
จำนวน:
Visitors: 85,510