หมึกอีโค-โซลเวนท์คือ

‪‎เครื่องพิมพ์‬ Eco‬ Solvent‬ 
คือเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมลงวัสดุได้โดยตรง เช่นเฟล็กชนิดพียู‬ ‪‎ไวนิล‬ ‪‎สติ๊กเกอร์ใส‬ สติ๊กเกอร์‬ พีวีซี
คุณสมบัติของหมึก Eco solvent
‪‎-ไม่มีกลิ่นไม่มีสารที่เป็นพิษต่อผู้ใช้งาน‬
-‪‎สีสันสดใสมีความเข้มของสีมากกว่าหมึกทั่วๆ‬ 
‎-สีแห้งไวให้ภาพที่คมชัดติดวัสดุได้อย่างดี‬
-‎Ecosolventมีความละเอียดของเม็ดสีระดับนาโนไม่ทำให้หัวพิมพ์ตัน‬
‎-น้ำหมึกไหลลื่นรองรับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่มีอัตราการไหลของหมึกมากๆได้‬

 

Visitors: 127,289