โปรแกรมเครียร์ซับหมึกเต็ม CANON

ซับหมึกเต็ม คืออะไร ?
- ซับหมึกคือฟองน้ำซับหมึกที่อยู่ภายในเครื่องปริ๊น มีหน้าที่คอยซับน้ำหมึกที่ใช้แล้ว จากการใช้งาน
เช่น การเตรียมหัวพิมพ์เมื่อเวลาเปิดเครื่อง หรือ เวลาเปลี่ยนตลับหมึก, การล้างหัวพิมพ์, การเตรียม
หัวพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ น้ำหมึกเหล่านี้จะถูกส่งไปตามท่อโดยแรงจากปั้มไปยังถาดรองรับใต้เครื่อง
ซึ่งมีฟองน้ำซับหมึกคอยรองรับอยู่
- ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งก็จะเต็ม จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นลักษณะการใช้งาน รุ่นของ
เครื่องปริ๊น
- เมื่อเต็มแล้วเครื่องจะมีอาการ Lock ใช้งานต่อไปไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย เพื่อให้ส่งศูนย์บริการเพื่อรับ
บริการเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกและตรวจเช็กบำรุงรักษาเครื่อง
- Print ไม่ได้ตรวจเช็กปริมาณน้ำหมึกจริงๆ แต่จะใช้การคำนวนเอาจากการใช้งาน โดยการนับ(Counter)
ซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อและรุ่นว่าจะนับเท่าไร สมมุติว่า เปิดเครื่อง1ครั้ง นับ หมึกดำ24หมึกสี54, สั่งล้างหัวพิมพ์
1 ครั้ง หมึกดำนับ11สี21 ใช้งานไปเรื่อยๆก็จะ +บวก ค่าการนับนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงค่าที่เครื่องตั้งไว้แล้ว
แต่รุ่น สมมุติว่านับ 14,000 เต็ม พอถึง14,000 เครื่องก็จะไม่ทำงาน
- ก่อนที่ซับหมึกจะเต็มอาจจะมีคำเตือนขึ้นเตือนว่าใกล้เต็มแล้วให้ไปเข้าศูนย์บริการ (service)

ต่อสายทิ้งหมึกออกใส่ภาชนะภายนอกแล้วซับหมึกยังเต็มอีกหรือไม่ ?
- เต็ม เพราะ Printer ใช้การคำนวนเอาไม่ได้ดูปริมาณหมึกที่แท้จริง ถึงแม้ฟองน้ำซับหมึกจะขาวสะอาด
อยู่ก็ตาม
- หรือถอดเปลี่ยนล้างฟองน้ำแล้วเครื่องก็ยัง Lock อยู่เหมือนเดิม

แล้วจะทำยังไง?
- หาวิธีปลด Lock เครื่อง Printer โดย Reset ค่าการนับ Counter ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้น หรือ 0 นั่นเอง

ไม่ได้ต่อสายทิ้งหมึกออกภายนอก หรือ ไม่ได้เปลี่ยนล้างฟองน้ำซับหมึก แล้วจะปลด Lock เครื่อง
printer ได้หรือไม่ ?
- ได้ เพราะเครื่องไม่ได้ตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกที่แท้จริง เมื่อปลด Lock แล้วเครื่องก็สามารถทำงาน
ต่อไปได้
- แต่ ถ้าหากน้ำหมึกเต็มมากจนล้นอาจทำให้ Printer เกิดความเสียหาย และ หกเลอะเปอะเปื้อนออกภาย
นอกเครื่องได้
- แต่ถ้าปลดLock ครั้งแรกก็น่าจะพอได้เพราะ printer ตรวจสอบปริมาณจากการคำนวนดังนั้นเวลาเต็ม
ซับหมึกยังไม่เต็มจริง แต่ก็ไม่ควรทำในการเต็มครั้งที่ 2 ควรเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกหรือล้าง หรือต่อสาย
ทิ้งหมึกเสียออกนอกเครื่อง

ดูยังไงว่าซับหมึกเต็ม?
- Epson รุ่นปริ๊นอย่างเดียว ไฟที่ปริ๊นเตอร์จะกระพริบสลับกันไปมา ที่ปุ่มหยดหมึกและปุ่มดึงกระดาษ
(กระพริบพร้อมกัน หรือ ติดค้าง ไม่ใช่นะครับ) รุ่น All in one ไฟ power และ หยดหมึก สีแดงจะติดค้าง
ส่วนไฟอื่นๆสีเขียวจะกระพริบ ตัวอักษรสีเขียว E กระพริบ
- Canon ไฟกระพริบ 8 ครั้ง หรือ Error code ขึ้น E8
- Brother ขึ้น Error 46

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ คลิ๊ก
service tools v4905

รุ่นที่รองรับ

• E Series E Series E Series E410 , E , E460 , E 470 , E , E471 , E , E481 , E 500 , E510 , E , E560 , E 600 , E , E610 .
• G Series: G Series: G1000 , G , G2000 , G 3000
• IP Series: IPIP Series: IPIP Series: IPIP Series: IP IP Series: IPIP Series: IP2770 , IP , IP, IP2772 , IP , IP, IP2870 S, IP S, IPS, IP3600 , IP 3680 , IP , IP, IP7240 , IP , IP, IP7270 .
• IX Series: IXIX Series: IX IX Series: IXIX Series: IX6560 , IX 6870 , IX 6770 .
• MG Series: MG Series: MGMG Series: MG 2120 , MG , MG 2140 , MG 2240 , MG 2270 , MG , MG 2570 S, MG S, MG 3140 , MG , MG 3540 , MG 3570 , MG , MG 3670 , MG 4140 , MG , MG 5140 , MG , MG 5150 , MG 5170 , MG , MG 5240 , MG 5270 , MG , MG 5340 , MG , MG 5450 , MG 5770 , MG , MG 6140 , MG 6150 , MG , MG 6170 , MG , MG 6240 , MG 6370 , MG , MG 7770 , MG 8140 , MG , MG 8170 , MG , MG 8240 .
• MP Series: MP Series: MPMP Series: MP MP Series: 237 , MP , MP 287 , MP , MP 480 , MP , MP 490 , MP 497 , MP , MP 540 , MP 550 , MP , MP 560 , MP , MP 620 , MP , MP 630 , MP 640 , MP , MP 980 , MP 990 .
• MX Series: MX Series: 320 , MX 330 , MX 377 , MX 397 , MX 410 , MX 497 , MX , MX 537 , MX 860 .
• Pro Series: Pro Series: Pro Series: Pro Series: Pro Series: Pro Series: 9000 Mark II, Pro Mark II, Pro Mark II, Pro Mark II, Pro Mark II, Pro Mark II, Pro Mark II, Pro 9500 Mark II. Mark II.Mark II.Mark II.

ทำการ RESET กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมคลิ๊กด้านล่างได้เลย

 

฿1,000
จำนวน:
#1 โดย: ปิีก [IP: 171.5.236.xxx]
เมื่อ: 2019-08-11 13:38:14
พี่ครับ แล้วโปรแกรม ที่เราจะไปเคลียร เข้าตรงไหนอะครับ

ชื่อผู้ตอบ:


  • 1357708332-EpsonL210p-o.jpg
    หากคุณใช้เครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่น L Series ทุกรุ่น และ T Series ทุกรุ่น ทั้งเก่าและใหม่ ใช้ได้หมด โปรแกรมเครียรซับหมึก สำหรับคนพิมพ์เยอะและไม่ต้องการนำเครื่องปริ้นเตอร์ยกไปที่ร...
    ฿1,000

  • ink%20absorber%20full.jpg
    ซับหมึกเต็ม คืออะไร ?- ซับหมึกคือฟองน้ำซับหมึกที่อยู่ภายในเครื่องปริ๊น มีหน้าที่คอยซับน้ำหมึกที่ใช้แล้ว จากการใช้งานเช่น การเตรียมหัวพิมพ์เมื่อเวลาเปิดเครื่อง หรือ เวลาเปลี่ยนตลับห...
Visitors: 127,294